Abordări comune pentru eficientizarea diagnosticului precoce și tratamentului cancerului tiroidian în populația ariilor partenere


Acromin: THYRO-SCREEN
Cod eMS: RORS-350

Cooperare dincolo de frontiere
Programul Interreg-IPA de Cooperare Transfrontalieră Romania-Serbia este finanțat de Uniunea Europeană prin Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA II) şi cofinanţat de statele partenere în program.