Proiectul „Abordări comune pentru eficientizarea diagnosticului precoce și tratamentului cancerului tiroidian în populația ariilor partenere"este finanțat prin intermediul Programului Interreg IPA CBC România-Serbia, Axa prioritară 1 -Promovarea ocupării forței de muncă și servicii pentru creșterea incluziunii, obiectiv 1-2 Infrastructuri sociale și de sănătate.
Parteneri:
• Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara, România - Lider de proiect
• Centrul de Sănătate Veliko Gradiste, Serbia
Valoarea totală a proiectului: 1.038.305,80 euro
Durata proiectului: 30 luni (13.08.2019-12.02.2022)
Obiectivul general al proiectului: Îmbunătățirea calității vieții și creșterea accesului către servicii medicale eficiente pentru populația din regiunile partenere, printr-un efort comun privind diagnosticul precoce, modern și tratamentul actual al cancerului tiroidian, în scopul reducerii ratei de mortalitate și morbiditate prin cancer tiroidian, cu menținerea unei populații active social și economic și totodată a reducerii costurilor asociate serviciilor medicale ca rezultat al diagnosticului precoce și tratamentului modern.

Activităţile proiectului:
- Implicarea medicinei primare în identificarea populației cu risc pentru cancer tiroidian și efectuarea screening-ului imagistic primar
- Aplicarea uniformă a standardelor de diagnostic și tratament; structurarea pe trei nivele a principiului de screening, diagnostic și tratament
- Achiziționarea de echipamente medicale performante în vederea optimizării metodelor de screening și tratament actual al cancerului tiroidian
- Workshopuri comune despre abordările inovatoare în screening-ul, diagnosticul și tratamentul actual al cancerului tiroidian în vederea îmbunătățirii abilităților personalului medical
- Acțiuni de promovare a utilității screening-ului la nivel primar și al diagnosticului de certitudine preterapeutic în cancerul tiroidian
- Forumuri de conștientizare pentru publicul larg privind factorii de risc, simptomatologia, metodele de tratament, precum și evoluția și prognosticul cancerului tiroidian
- Activități de screening în populația cu acess limitat la servicii medicale prin intermediul unei unități mobile
- Transferul de cunoștințe privind cancerul tiroidian între cele două instituții partenere
Principalele rezultate preconizate ale proiectului:
- Îmbunătăţirea competențelor pentru 110 de specialişti din domeniul medical din judeţele Timiș și Branicevski
- 20.000 de persoane evaluate pentru stabilirea prezenței factorilor de risc de a dezvolta cancer tiroidian în județele Timiș și Branicevski
- 8.000 de persoane care vor beneficia de evaluare ecografică în cadrul screening-ului medical primar
- 2.800 de persoane identificate cu leziuni tiroidiene în urma screening-ului primar și deservite evaluării diagnostice de certitudine și tratamentului endocrinologic și/sau chirurgical
- 400 de persoane care vor beneficia de tratament chirurgical al patologiilor tiroidiene
- Achizitionarea si instalarea de echipamente medicale performante